Forældrerådet

 

Heidi Andersen

Jakob Ashby

Tina Hemdorff

        Betinna Sørensen

Kristian Aarup: Bestyrelsesrepræsentant

I Børnehuset Trekløveren består forældrerådet af  4 forældrevalgte, 1 bestyrelsesmedlem, 1  medarbejderrepræsentant og afdelingslederen, samt to suppleanter.

Forældrerådets opgave er at støtte op om Børnehusets hverdag.

En forælder i forældrerådet siger: Det giver indblik og medbestemmelse at sidde i forældrerådet, det er både positivt og spændende, at være en del af dette.