Årets gang i børnehuset

 

Januar: Nytårsfest for alle børn og deres familier 

Juli: Tur til landsskue - de ældste vuggestuebørn, børnehave- og SFO børnene 

Februar: Fastelavnsfest i vuggestuen og børnehaven 

August: Nye SFO  - børnehavebørnene kommer i nye grupper 

Marts: Overnatning for SFO børnene 

September: Den første fredag i september sommerfest for alle børn, søskende og forældre 

April: Påske traditioner  

Oktober: Forældremøde og valg til forældrerådet 

Maj: Overnatning for frøer og græshopper i børnehaven 

November: Årlige forældresamtaler og bedsteforældredag i vuggestuen og børnehaven 

Juni: Heldagstur for de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene. Bedsteforældredag for alle børn i Børnehuset. 

December: Julehygge og traditioner  i hele Børnehuset