Pædagogisk tilgang

Vi mener, at alle børn har noget, de er gode til, og at alle børn gør deres bedste. Udfra vores anerkendende pædagogik og nære kendskab til det enkelte barn, planlægger viaktiviteteraf højkvalitet, der både tilgodeser hvert enkeltbarn og fællesskabet.

Vi er engagerede, nærværende og tydelige voksne i samværet med børnene – og vi bidrager med det bedste af os selv. Gennem samværet medbørnene og som troværdige rollemodeller, ønsker vi at styrkebåde detenkelte barnsog fællesskabetsudvikling og trivsel.

Vi har et tæt forældresamarbejde og inddrager forældrene,som en vigtig del af børnenes trivsel i Børnehuset. Som forældre i Børnehuset forventer vi, at du kan samarbejde med dine ’medforældre’. Vi mener, at sammenhold omkring vores børn giver sammenhold blandt vores børn.

Grundlæggende handler det om
  • at alle taler pænt til og om hinanden
  • at man følger de anvisninger, der gælder for fællesskabet
  • at man hjælper hinanden og passer på hinanden
  • Se også under fri for mobberi