Indskrivning

Indskrivning til Børnehuset Trekløveren

  • Børnehuset Trekløveren er en privat institution. Det betyder at man som forælder skal skrive sit barn op til en plads direkte hos os, og ikke hos Kommunen.

  • Vi prioritererat, der er så vidt muligter plads til søskendebørn i Børnehuset.

  • Vi anbefaler, at barnet bliver skrevet op straks efter fødslen, da vi har venteliste til vuggestuen. Det er gratis at blive skrevet op på ventelisten.

  • I kan meldejeres barn ind i Børnehuset Trekløveren - både i vuggestue, børnehave og SFO, ved at kontakte børnehuset for et besøg og en samtale. Derefter får I indmeldelsespapirer med hjem.

  • Børnene kan starte i vuggestue, når de er 26 uger og i børnehave den måned de bliver 2.10 år.