Forældrerådet

Heidi Andersen – formand 

Carsten Skovgaard 

Sarah L- Korsholm  – sekretær 

Ditte Lea Andersen – næstformand 

Jette Smed – Bestyrelsesrepræsentant

I Børnehuset Trekløveren består forældrerådet af  4 forældrevalgte, 1 bestyrelsesmedlem, 1  medarbejderrepræsentant og afdelingslederen, samt to suppleanter.

Forældrerådets opgave er at støtte op om Børnehusets hverdag.

En forælder i forældrerådet siger: Det giver indblik og medbestemmelse at sidde i forældrerådet, det er både positivt og spændende, at være en del af dette.

BØRNEHUSET TREKLØVEREN

INDMELDELSE

Ønsker I en plads i
Børnehuset Trekløveren inviteres I
til et besøg og en samtale.

NÆSTE BEGIVENHED

Legestue alle torsdage i lige uger fra kl. 9-11. Alle er velkommen.

CVR 30873068

© Copyright – All rights reserved.

Til top