Pædagogisk tilgang

Vi er engagerede, nærværende og tydelige voksne i samværet med børnene

Vi mener, at alle børn har noget, de er gode til, og at alle børn gør deres bedste. Ud fra vores anerkendende pædagogik og nære kendskab til det enkelte barn, planlægger vi aktiviteter af høj kvalitet, der både tilgodeser hvert enkelt barn og fællesskabet.

Vi er engagerede, nærværende og tydelige voksne i samværet med børnene – og vi bidrager med det bedste af os selv. Gennem samværet med børnene og som troværdige rollemodeller, ønsker vi at styrkebåde det enkelte barns og fællesskabetsudvikling og trivsel.

Vi har et tæt forældresamarbejde og inddrager forældrene, som en vigtig del af børnenes trivsel i Børnehuset. Som forældre i Børnehuset forventer vi, at du kan samarbejde med dine ’medforældre’. Vi mener, at sammenhold omkring vores børn giver sammenhold blandt vores børn.

Grundlæggende handler det om

  • at alle taler pænt til og om hinanden
  • at man følger de anvisninger, der gælder for fællesskabet
  • at man hjælper hinanden og passer på hinanden
  • Se også under fri for mobberi

Hvad kan Børnehuset Trekløveren tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn i vores børnehus