Værdigrundlag

Værdigrundlag for børnehuset Trekløveren.

Børnehuset Trekløveren er en privat institution med vuggestue, børnehave og SFO, hvor udelivet og børnenes samspil med naturen er i centrum. Naturen indeholder tid og rum til fordybelse. Her er gode muligheder for udvikling af motorik, sanser og koncentrationsevne. I Børnehuset Trekløveren vægter vi, at give børnene plads og mulighed for at udvikle sig til rummelige individer, der er i stand til at forvalte deres indbyrdes samvær, og løse konflikter på en hensigtsmæssig og aldersvarende måde. Omsorg, anerkendelse og gensidig respekt er bærende elementer i hverdagen, således at børnene opnår tillid til egne kompetencer og udviklingsmuligheder.

Vi ønsker at opbygge et aktivt og nært forældresamarbejde båret af ligeværdighed, åbenhed og medbestemmelse. Forældresamarbejdet skal gennem daglig dialog, være med til at skabe helhed i barnets hverdag. Der bygges på en mindre institutions mulighed for overskuelighed, rummelighed og nærvær. Vi ønsker at skabe trygge rammer, hvor børnene mødes af omsorgsfulde, engagerede og kompetente voksne, der har tid til at lytte.

Børnehuset Trekløveren ønsker, at være en engageret og synlig fri vuggestue/børnehave/SFO, som gennem samarbejde med foreningsliv og institutioner medvirker til gensidigt at styrke udviklingen i lokalområdet.

Hvad kan Børnehuset Trekløveren tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn i vores børnehus